Swift: AttributedString

Projelerimizde saklamak istediğimiz ve ekranda kullanıcılara göstermek istediğimiz düz metinleri saklamak için en güzel yöntem Stringlerdir. Fakat onları formatlamak istediğimiz zaman -altyazılı bir text elde etmek, text içerisine link yerleştirmek, text içerisinde istenen kısmın fontunu değiştirmek- NSAttributedString sınıfını kullanmamız gerekmektedir.

NSAttributedString, text’imize vermek istediğimiz özellikleri bir Dictionary olarak tutar. Yani bir key alanına karşılık istediğimiz değeri(value) atarız.

NSAttributedString yerine NSMutableAttributedString de kullanabiliriz. NSMutableAttributedString sınıfı NSAttributedString sınıfının tüm özelliklerini taşıyıp, ek metotlar içermektedir. NSMutableAttributedString sınıfında önceden yaratılmış bir string’e ek özellik veya özellik kümesi ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz.

Şimdi bazı kod blokları üzerinde çalışarak attributed string’ler ile ilk bakışta neler yapabiliriz görelim.

Örnek Proje

Öncelikle bir proje yaratıp VC içerisine 1 adet label bırakarak yarattığımız attributed string’i görmek için alt yapımızı oluşturalım.

Ardından aşağıdaki kod bloğu ile basit bir attributed string yaratalım ve label’ımızın attributedText özelliğe bu string’i geçelim.

Ardından font ve yazı rengi özelliklerini içeren bir özellik Dictionary yaratıp stringimize bu özellikleri atayalım.

Şimdi de stringimize alt çizgi ekleyelim.

Görüldüğü üzere alt çizgi biçimimizi, rengimizi ve text içerisinde nerenin alt çizgili olacağına biz karar veriyoruz.

Şimdi de text içerisinde istediğimiz bir yerin rengini değiştirelim.

Text içerisinde herhangi bir yerin fontunu ve büyüklüğünü değiştirelim.

0 ve 22. karakterler arasına birden fazla özellik tanımladık. Şimdi bunları Dictionary olarak tanımlayıp tek seferde stringimize özellik olarak verelim.

String üzerinde istediğimiz bir konuma karakter aralığı verelim.

Şimdi de paragraflar arasındaki boşlukları değiştirelim. Bunun için ParagraphStyle sınıfından faydalanacağız.

 

Bir cevap yazın